בלאנפן לימן מון-פייז טריפל קלנדר, רפרנס 276-1127a-53b