בריגה קלאסיק, לוח אמייל, רוז גולד, רפרנס 5177BR/29/9V6