טאג הוייר אקווה-רייסר קליבר 5 אוטומטי, רפרנס WAY211c