ייגר לה-קוטור Memovox מאסטר קונרוטל רפרנס 141.1.97