סייקו פרוספקס מארינמאסטר פרופשנל אוטומטי, מנגנון היי-ביט, רפרנס SBEX003