רולקס אוייסטר פרפטואל טוטון זהב ופלדה, רפרנס 14233