רולקס אוייסטר פרפטואל, לוח כחול, 31 מ”מ, רפרנס 77080