רולקס אויסטרקוורץ, זהב משולב פלדה טוטון- רפרנס 17013