רולקס איירקינג כסוף, ספרות כתומות, 34 מ”מ, רפרנס 114200