מדברים על שעונים ב f

סטטוס חשבון משתמש הוא אושר
משתמש זה לא יצר עדיין אף תגובה