מדברים על שעונים ב f

סטטוס חשבון משתמש הוא Approved