מדברים על שעונים ב f
השעון נמכר

פפסי 29/11/2020 לא נענד כלל