מדברים על שעונים ב f
השעון נמכר

ראדו סקלטון אוטומטי 734.6086.3