מדברים על שעונים ב f
השעון נמכר

Royal Seikoak – Black